รุ่นใหญ่หัวใจไฮบริด ทดสอบ TOYOTA CAMRY 2.5 HEV PREMIUM LUXURY

อะไรก็ตามที่ประทับตรา Toyota ย่อมต้องคุ้มค่าคุ้มราคาเสมอ ความคงทนและคล่องตัวในการใช้งานคือจุดเด่นของ Toyota รวมถึงศูนย์บริการและราคาขายต่อที่ยอม...

Source: