หมออังกฤษเผย! เหตุผล'ผู้ชาย'ควรไว้หนวดเครา ลดความเสี่ยงติดเชื้อ MRSA

© Matichon ภาพประกอบข่าว หมออังกฤษเผย! เหตุผล'ผู้ชาย'ควรไว้หนวดเครามากกว่าโกนให้เกลี้ยงเกลา หลังพบลดความเสี่ยงติดเชื้อ MRSA และมะเร็งผิวหนัง ดร.กา...

Source: