ผักที่ไม่ควรกินดิบ 5 ชนิด ถ้าไม่อยากเสี่ยง ควรเลี่ยงด่วน!

© สนับสนุนโดย EJAN จริงที่ใครๆหลายคนบอกว่า ผักหากกินเข้าไปแล้ว จะมีประโยชน์กับร่างกาย แต่รู้หรือไม่? ผักบางชนิด หากกินเข้าไปโดยที่ไม่ผ่านกา...

Source: