เปิด ‘คลินิกรถลดฝุ่นPM2.5’ ออกส่วนลดถ่ายน้ำมันเครื่อง-เช็คเครื่องยนต์ 4.8 แสนคัน

© Matichon ภาพประกอบข่าว ค่ายรถเปิด ‘คลินิกรถลดฝุ่นPM2.5’ ออกส่วนลดถ่ายน้ำมันเครื่อง-เช็คเครื่องยนต์ 4.8 แสนคัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่ง...

Source: