เข้าไทยแล้ว! เจาะรายละเอียด ยานแม่พลังงานไฟฟ้า MERCEDES-EQS 450+ ELECTRIC

Mercedes-EQ คือแบรนด์แยกย่อยที่มีเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นการเดินตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อการปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนไปเป็น...

Source: